Пенка Симова

Д-р Пенка Симова

Специализант
Отделение по акушерство и гинекология

Специалност: