Антикорупция

Ако Вие искате да подадете сигнал за корупционен акт или предложения за подобряване на работата в МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Разград можете да го направите на:

тел. 084 660878 - Регионален център по здравеопазване гр. Разград
или на сайта на българското правителство в Интернет: http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?P=12