Търгове

 • РД-11-270/277
  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ"Св. Иван Рилски" - Разград" АД" по обособена позиция № 1 и № 2
  Дата на публикуване: 24.09.2020

  Протокол № 1 - от дата: 24.09.2020 Изтегли
  Протокол № 2 - от дата: 24.09.2020 Изтегли
  Решение ЗАП-209/24.09.2020 - от дата: 24.09.2020 Изтегли
 • 14.10.2020г.
  ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ-„МБАЛ“СВ.ИВАН РИЛСКИ“-РАЗГРАД“АД организира търг за продажба на ПАРЕН СТЕРИЛИЗАТОР – ГПД-560-II, Русия. Ценовите предложения се приемат до 30.10.2020г. в запечатан непрозрачен плик на адрес гр.Разград, ул.Коста Петров № 2 на Регистратура.
  Дата на публикуване: 14.10.2020