Отделения

Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски", гр. Разград разполага с 24 клинични отделения, разпределени в стационарен и консултативно - диагностичен блок.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по гастроентерология
Отделение по гастроентерология
Отделение по инфекциозни болести
Отделение по инфекциозни болести
Отделение по кардиология
Отделение по кардиология
Отделение по нервни болести
Отделение по нервни болести
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по очни болести
Отделение по очни болести
Отделение по педиатрия
Отделение по педиатрия
Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделение по психиатрия
Отделение по психиатрия
Отделение по ушно-носно-гърлени болести
Отделение по ушно-носно-гърлени болести
Отделение по хирургия
Отделение по хирургия
Отделение по неонатология
Отделение по неонатология
Спешно отделение
Спешно отделение
Регистратура
Регистратура
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Отделение по вътрешни болести
Отделение по вътрешни болести