Обяви за работа


16.03.2023
четвъртък

Обява свободни работни места за лекари специализанти, финансирани от лечебното заведение.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/ във връзка с чл. 11 и чл. 17 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването О Б Я...

повече...
16.03.2023
четвъртък

Обява свободни работни места за лекари специализанти, държавна поръчка.

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД, на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/ във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие...

повече...
01.11.2022
вторник

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЯВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД  На основание заповед № РД-16-261/27.10.2022г. на Министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на съвета на директорите за следната поз...

повече...
03.08.2022
сряда

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД, СПЕШНО ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ НЕОНАТОЛОГИЯ!

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД, СПЕШНО ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ НЕОНАТОЛОГИЯ! АТРАКТИВНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ! За контакти: 084/628468 – Ръководител направление „Икономически дейности”....

повече...
16.06.2022
четвъртък

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ МЕСТА:

2-ма лекари със специалност Хирургия; 3-ма лекари със специалност  Вътрешни болести; 2-ма лекари със специалност Хематология; 1 лекар със специалност Трансфузионна хенатология 2-ма лекари със специалност Педиатрия; 2...

повече...
01.04.2022
петък

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“– РАЗГРАД АД, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ ВАКАНТНИ МЕСТА:

2-ма лекари със специалност Хирургия; 3-ма лекари със специалност  Вътрешни болести; 2-ма лекари със специалност Хематология; 2-ма лекари със специалност Педиатрия; 2-ма лекари със специалност Неонатология; 2-ма лекари ...

повече...
14.04.2022
четвъртък

Обява свободни работни места за лекари специализанти

ОБЯВА  Конкурс за заемане на длъжността: "Лекар, специализант Педиатрия" - 1бр.; "Лекар, специализант Анестезиология и интензивно лечение." - 1бр. "Лекар, специализант Ортопедия и травматология" - 1бр. Обявата може да изтеглите от ...

повече...
11.02.2022
петък

Обява за свободни работни места лекари специализанти

ОБЯВА  Конкурс за заемане на длъжността: "Лекар, специализант Нервни болести" - 1бр.; "Лекар, специализант Психиатрия" - 1бр. Обявата може да изтеглите от тук. Датата и мястото на провеждане на събеседван...

повече...
19.08.2021
четвъртък

Обява свободни работни места

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ        „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД  ГР. РАЗГРАД, ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.     За контакти: 0879114241 &ndash...

повече...
15.03.2021
понеделник

Обява за свободни места за лекари специализанти

Обява свободни работни места за лекари специализанти, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването изменена чрез заповед № 19 РД-19-7/29.10.2020г., по следните специалности:• Вътрешни болести;• Пневмология и фтизиатрия;Обявата може да изтеглите от ...

повече...
15.03.2021
понеделник

Обява свободни работни места за лекари специализанти

Обява свободи работни места за лекари специализанти, за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:    Акушерство и генекология; Анестезиология и интензивно лечение; Гастроентерология; Нервни болести; Ортопедия и травматология; ...

повече...
17.09.2020
четвъртък

ОБЯВА

„МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД  ГР. РАЗГРАД, СПЕШНО ТЪРСИ  ЛЕКАР С ПРИЗНАТА  СПЕЦИАЛНОСТ ПО „СПЕШНА МЕДИЦИНА” ИЛИ С ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ” И МИНИМУМ 2 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В СТРУКТУРА ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА Н...

повече...