Отделения без легла


Отделение  по хемодиализа
Отделение по хемодиализа
Отделение по трансфузионна хематология
Отделение по трансфузионна хематология
Отделение по образна диагностика и Компютърна томография
Отделение по образна диагностика и Компютърна томография
Отделение по съдебна медицина
Отделение по съдебна медицина
Отделение по обща и клинична патология
Отделение по обща и клинична патология