Събиране на оферти по обяви - [Приключени]

  • ID 9054977
    "Извършване на перални услуги за нуждите на МБАЛ "Свети Иван Рилски-Разград"АД, включващи пране, дезинфекция, изсушаване, изкърпване и гладене на неинфектирано и инфектирано болнично бельо, постелъчен и друг текстилен инвентар и работно облекло на персонала на лечебното заведение."
    Дата на публикуване: 04.08.2016