Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

В МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград”АД функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Той е открит в изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г. на Министерстовото на здравеопазването.

Центърът е създаден като самостоятелно звено на територията на лечебното звадение и осигурява комплексно медицинско обсужване на пациенти в неравностойно социално положение и малцинствени групи: - социалнослаби, здравнонеосигурени бременни с патология на бременността, родилки - деца с увреждания и с хронични заболявания до 18 годишна възраст, недоносени деца до 1 година Тези рискови групи- пациенти получават без направление и напълно безплатно консултации и прегледи от лекари-специалисти на МБАЛ”Св.Иван Рилски-Разград”АД -акушер-гинеколози -педиатри -неонатолози

Безплатните консултации от лекари-специалисти за бременни с патология на бременността, родилки, деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца се извършват на място в центъра. А безплатни посещения в дома се извършват по искане на лекар от друго лечебно заведение или по преценка на медицинския специалист от МБАЛ-Разград за деца с увреждания, хронични заболявания до 18 год.възраст, недоносени деца до 1 година по предварително изготвен график.
Центърът предлага извършване на неонатален слухов скрининг за новородени деца-изследването се провежда от неонатолог-специалист и с апарат за отоакустични емисии.С този вид процедура се дава възможност за ранна диагностика и своевременно лечение на новородени с увреждане на слуха.

Към Здравно-консултативния център работят и немедицински специалисти: психолог,който оказва психологическа подкрепа на децата с увреждания, с хронични заболявания и техните родители или настойници, бременни с проблеми по време на бременността и родилки по време на болничничното им лечение социален работник, който предоставя информация на семействата, които не са направили избор на личен лекар за новороденото , за необходимостта и отговорността за осигуряване на грижи за детето след изписването му; осигурява връзка и насочването им към социални служби и услуги.

Центърът се намира в МБАЛ ”Св.Иван Рилски-Разград” АД /в двора до родилно отделение/.
РАБОТНО ВРЕМЕ: Всеки делничен ден от 8:00-16:30 ч.
За контакти: гр.Разград, ул.Коста Петров №2
Телефони: 0893 057 417; 084/ 62 72 95; 084/ 614-251
E-mail: centar_mbalrazgrad@abv.bg
Координатор:Кремена Василева